REFERENDUM STRAJKOWE W CANPACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING

REFERENDUM STRAJKOWE W CANPACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING

Poniższe dane NIE będą przekazywane do spółki CANPACK FIP. Pracodawca NIE uzyska do nich dostępu. Przekazane dane są wyłącznie do wiadomości Komisji zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza w CANPACK
FIP.

Oddaj tylko jeden głos.

Jeśli głosowałeś w formie papierowej, nie powielaj swojego głosu w internecie